Από το γραφείο ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄και Β΄ Λυκείου καθώς και τις απολυτήριες της Γ΄ Λυκείου.

Για την Α΄Λυκείου πατήστε εδώ

Για την Β΄Λυκείου πατήστε εδώ

Για την Γ΄Λυκείου πατήστε εδώ